ห้าง First World Plaza

ห้าง First World Plaza

อ้างอิง : kuala-lumpur.ws/genting-highland/shopping.htm

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^