ห้างมิตซุอิ (Mitsui Outlet)

ห้างมิตซุอิ (Mitsui Outlet)

อ้างอิง : kuala-lumpur.ws/magazine/mitsui-outlet-park-kl.htm

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^