พระธาตุอินทร์แขวน (Kyaiktiyo Pagoda)

พระธาตุอินทร์แขวน (Kyaiktiyo Pagoda)

อ้างอิง : ripleys.com/weird-news/balanced-golden-boulder

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^