พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน)

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) (Shwethalyaung Buddha)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Shwethalyaung_Buddha

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^