เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaikpun Pagoda)

เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaikpun Pagoda)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Kyaikpun_Buddha

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^