กาฐมาณฑุ (Kathmandu)

กาฐมาณฑุ (Kathmandu)

อ้างอิง : traveller.com.au/travel-guide-and-things-to-do-in-kathmandu-nepal-threeminute-guide-h1472a

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^