ปักตะปูร์ (Bhaktapur)

ปักตะปูร์ (Bhaktapur)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Bhaktapur

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^