วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Temple)

วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Temple)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Gubyaukgyi_Temple_(Myinkaba)

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^