จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Square)

จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Square)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Kathmandu_Durbar_Square

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^