วัดสัพพัญญู (Thatbyinnyu Temple)

วัดสัพพัญญู (Thatbyinnyu Temple)

อ้างอิง : bagandaytours.com/thatbyinnyu-temple-soul-of-buddhism-in-the-ancient-bagan

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^