โรงงานทอพรม (Carpet Factory)

โรงงานทอพรม (Carpet Factory)

อ้างอิง : pennstatermag.com/2011/05/09/tina-almost-buys-a-turkish-carpet

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^