ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)

ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)

อ้างอิง : antalya-concierge.com/en/turkish-night--belly-dancer.aspx

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^