น้ำตกเดวิส (Davis Falls)

น้ำตกเดวิส (Davis Falls)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Davis_Falls

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^