ค่ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan Refugee Camp)

ค่ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan Refugee Camp)

อ้างอิง : flickr.com/photos/eriktorner/13255514694

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^