ปามุกกาเล (Pamukkale) หรือ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle)

ปามุกกาเล (Pamukkale) หรือ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle)

อ้างอิง : mylittleadventure.pt/best-things/selcuk/tours/ephesus-and-pamukkale-small-group-tour-from-kusadasi-SnO6Tkw2

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^