ย่านธาเมล (Thamel)

ย่านธาเมล (Thamel)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Thamel

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^