หอพระแก้ว

หอพระแก้ว อดีตที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

หอพระแก้ว
อ้างอิง : visit-laos.com

แต่ก่อนหอพระแก้วเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเชษฐาธิราชมีประสงค์ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต หอพระแก้วได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2480 - 2483 หอพระแก้วเวียงจันทร์ ที่อดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต แต่ ณ ปัจจุบันเหลือเพียงพระแท่นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตเท่านั้น เมื่อปี พ.ศ. 2322 พระแก้วมรกตได้ถูกอัญเชิญมาประทับที่กรุงเทพมหานคร ถึงตัววัดจะไม่มีพระแก้วมรกตแล้วแต่ปัจจุบันประชาชนทั้งยังให้ความศรัทธากับสถานที่แห่งนี้เหมือนเดิม และยังดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอยู่ทุกๆวัน นักท่องเที่ยวต่างก็หลั่งไหลพากันไปสักการบูชาหอพระแก้วกันเป็นจำนวนมาก

หอพระแก้ว

เห็นได้ชัดว่าถึงหอพระแก้วจะไม่มีพระแก้วมรกตประดิษฐานแล้ว แต่ก็ไม่ทำให้ประชาชนลดความศรัทธาลงไปเลยอีกทั้งยังได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่โดยเจ้าสุวรรณภูมา และสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่หอพระแก้วนั้น ไม่ใช่ว่าหอพระแก้วจะไว้ที่สักการบูชาอย่างเดียว แต่ตัวบริเวณหอพระแก้วยังมีสถานปัตยกรรมโบราณของประเทศลาวที่มีมนต์ขลังที่จะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมหอพระแก้วจะมีกำหนดเวลา และมีค่าใช้จ่ายรายละเอียดนี้เลย
เวลาที่สามารถเข้าชมหอพระแก้วได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
ค่าเข้าชมหอพระแก้วอยู่ที่ 5,000 กีบต่อคน หรือคนละประมาณ 20 บาท

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^