ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Baths)

ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Baths)

อ้างอิง : dailysabah.com/travel/2018/08/03/ancient-roman-bath-in-turkey-worlds-oldest-thermal-treatment-center-to-open-for-tourists

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^