วัดกุมารี (Temple of Kumari) หรือ กุมารีฆระ (Kumari Ghar)

วัดกุมารี  (Temple of Kumari) หรือ กุมารีฆระ (Kumari Ghar)

อ้างอิง : www.hellotravel.com/nepal/kumari-house

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^