กาฐมาณฑป (Kasthamandap)

กาฐมาณฑป (Kasthamandap)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Kasthamandap

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^