เจดีย์มิงกุน (Mingun Pagoda) หรือ มหาเจดีย์ยักษ์

เจดีย์มิงกุน (Mingun Pagoda) หรือ มหาเจดีย์ยักษ์

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Mingun_Pahtodawgyi

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^