จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ด (Sultanahmet Square) หรือ ฮิปโปโดม (Hippodrome)

จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ด (Sultanahmet Square) หรือ ฮิปโปโดม (Hippodrome)

อ้างอิง : https://en.wikipedia.org/wiki/January_2016_Istanbul_bombing

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^