ระฆังยักษ์มิงกุน (Mingun Bell)

ระฆังยักษ์มิงกุน (Mingun Bell)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Mingun_Bell

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^