มัสยิดสสุลต่านอาเหม็ด (Sultan Ahmet Mosque) หรือ มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque)

มัสยิดสสุลต่านอาเหม็ด (Sultan Ahmet Mosque) หรือ มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Sultan_Ahmed_Mosque

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^