เจดีย์พญาเธียรดาน (Mya Thein Tan Pagoda)

เจดีย์พญาเธียรดาน (Mya Thein Tan Pagoda)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Hsinbyume_Pagoda

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^