สถูปโพธินาถ หรือ สถูปพุทธนาถ (Boudhanath)

สถูปโพธินาถ หรือ สถูปพุทธนาถ (Boudhanath)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Boudhanath

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^