ภูเขาสีหคีรี หรือ ภูเขาราชสีห์ หรือ ภูเขาสิงโต (Sigiriya Rock)

ภูเขาสีหคีรี หรือ ภูเขาราชสีห์ หรือ ภูเขาสิงโต (Sigiriya Rock)

อ้างอิง : atlasandboots.com/sigiriya-rock-fortress

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^