เมืองแคนดี้ (Kandy)

เมืองแคนดี้ (Kandy)

อ้างอิง : findingbeyond.com/2016/08/26/things-to-do-in-kandy-city

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^