วัดพระเขี้ยวแก้ว (Sri Dalada Maligawa Temple) ศรีลังกา

วัดพระเขี้ยวแก้ว (Sri Dalada Maligawa Temple) ศรีลังกา

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_the_Tooth

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^