วัดกัลยาณี หรือ วัดเกลานิยา (Kelaniya Temple)

วัดกัลยาณี หรือ วัดเกลานิยา (Kelaniya Temple)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Kelaniya_Raja_Maha_Vihara

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^