ศูนย์ช้างเผือก (White Elephant)

ศูนย์ช้างเผือก (White Elephant)

อ้างอิง : https://en.wikipedia.org/wiki/White_elephant_(animal)

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^