เมืองโกฏเฏ หรือ เมืองศรีชยวรรธนปุระโกฏเฏ

เมืองโกฏเฏ หรือ เมืองศรีชยวรรธนปุระโกฏเฏ

อ้างอิง : pinterest.com/pin/248964685631055229

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^