เมืองลุมพินีวัน (Lumbini Vana)

เมืองลุมพินีวัน (Lumbini Vana)

อ้างอิง : tourist-nepal.blogspot.com/2012/01/lumbini-birth-place-of-lord-buddha.html

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^