วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส หรือ วัดเวฬุวัน

วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส หรือ วัดเวฬุวัน เป็นวัดแห่งเเรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฎิโมกซ์แก่พระอริยสงฆ์ 1,250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและอัญญาโกญฑัญญะ

อ้างอิง : oceansmile.com/TourPro/INDIA767.htm

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^