วัดผ่องด่ออู (Phaung Daw Oo Pagoda)

วัดผ่องด่ออู (Phaung Daw Oo Pagoda)

อ้างอิง : yangonlife.com.mm/en/article/phaung-daw-oo-pagoda-festival-september

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^