การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (Gardens by The Bay)

การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (Gardens by The Bay)

อ้างอิง : singapore-guide.com/attractions/gardens-by-the-bay.htm

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^