วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple)

วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple)

อ้างิง : accesschinese.com/divination/guanyin/singapore-kwan-im-thong-hood-cho.php

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^