น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth)

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth)

อ้างอิง : mnn.com/lifestyle/arts-culture/photos/10-phenomenal-public-fountains/fountain-of-wealth-singapore

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

สิงคโปร์ #T-0269
SINGAPORE SUPER SAVE
ลด
14 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
SINGAPORE SUPER SAVE
3 วัน 2 คืน
4
Jetstar Airways
0.00 10,999.00 THB
^