น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth)

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of Wealth)

อ้างอิง : mnn.com/lifestyle/arts-culture/photos/10-phenomenal-public-fountains/fountain-of-wealth-singapore

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^