วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สิงคโปร์

วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ (Buddha Tooth Relic Temple) ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ เป็นวัดที่คนไทยหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นวัดที่สวยงาม มีอาคารเป็นสีแดงสด ถูกสร้างขึ้นเมื่อไม่นานด้วยทุน 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ซึ่งออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์ถัง ภายใน วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ จะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ หลายๆคนที่มาเยือน วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ แห่งนี้จะนิยมทำบุญด้วยการถวายโคมไฟ เหรียญมงคลต่างๆ และช่อพวงมาลัย หรือจะเป็นการนั่งสมาธิในบริเวณที่ทางวัดจัดให้ในชั้นบนสุด และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของ วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ แห่งนี้ก็คือ ชั้นดาดฟ้า ซึ่งเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงาม เงียบสงบ นับว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีเลยทีเดียว

โดยชั้นแรกของ วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ จะใช้ในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ตกแต่งกำแพงด้วยพระพุทธรูปองค์เล็กๆอย่างสวยงาม ชั้นที่ 2 เป็นชั้นที่รวมศิลปะทางศาสนาอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลัก ห้องสมุดที่รวบรวมพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา โมเดลจำลองของ วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ เรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม เครื่องอัฐบริขาร ส่วนชั้นที่ 3 เป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสะสม และรักษาสงวนไว้ซึ่งวัตถุโบราณต่างๆ เอกสารสำคัญทางศาสนา และรณรงค์ส่งเสริมศิลปะทางพุทธศาสนาอีกด้วย วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ นับว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ห้ามพลาด เพราะวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปให้เข้าไปไหว้สักการะได้ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Buddha_Tooth_Relic_Temple_and_Museum

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^