หอคอยเมืองอังวะ (Nanmyin Watch Tower)

หอคอยเมืองอังวะ (Nanmyin Watch Tower)

อ้างอิง : trip101.com/article/walk-and-trot-about-inwa-s-inspiring-sites-in-ancient-mandala

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^