ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road)

ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road)

อ้างอิง : singapore-guide.com/area-guides/orchard

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^