ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm)

เที่ยวชมปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

ปราสาทตาพรหม ป็นปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมราฐ เพียงประมาณ 11.2 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 ปราสาทตาพรหมจัดได้ว่าเป็นวัดในพุทธศาสนา และเป็นวิหารหลวงในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทางเข้าประกอบด้วยโคปุระชั้นนอกและชั้นใน บริเวณผนังที่อยู่เชื่อมระหว่างโคปุระชั้นนอกและชั้นในมีการสลักภาพตามคติธรรมของพุทธศาสนานิกายมหายาน ในสมัยก่อนกษัตริย์ได้สนับสนุนให้มีการสร้างปราสาทตาพรหมแห่งนี้เป็นพุทธศาสนสถาน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนาในสมัยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก การดูแลปราสาทต่างๆ นั้นรัฐบาลได้ทำการสั่งให้ตัดต้นไม้ออกจากปราสาทอื่นๆ เพราะกลัวว่าปราสาทจะล้มลงหากต้นไม้ใหญ่โตขึ้นมาก แต่สำหรับปราสาทตาพรหมนั้นรัฐบาลมีแนวคิดที่จะคงต้นไม้ไว้ให้เหมือนช่วงโบราณที่มีต้นไม้ขึ้นบนปราสาทต่างๆ จึงกลายเป็นลักษณะที่โดดเด่นของปราสาทตาพรหมที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมตัวปราสาทเป็นจำนวนมาก ต้นไม้ที่เกาะกุม ชอนไชไปเรื่อยๆ ไปยังส่วนต่างๆของปราสาท ช่วยให้บรรยากาศของปราสาทตาพรหมดูลึกลับ สวย ไม่เหมือนปราสาทที่อื่นๆนั่นเอง

ถึงแม้ปราสาทตาพรหมจะมีบริเวณพื้นที่ไม่กว้างเท่ากับปราสาทนครวัด แต่ด้วยปราสาทตาพรหมแห่งนี้ได้ถูกรักษาเอาไว้ซึ่งความเก่าแก่มากที่สุด จึงทำให้มีมุมสวยๆในการเก็บภาพหลายมุม ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการเก็บภาพ สำหรับช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชมปราสาทตาพรหมมากที่สุด จะเป็นช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายไม่ร้อน โดยมีอุณภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 23 องศาเซียลเซียส เหมาะแก่การเดินชมปราสาทตาพรหมที่สุด

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Ta_Prohm

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^