ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei)

ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) เป็นหนึ่งในปราสาทหินสีชมพูที่หายาก ถือได้ว่าเป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดของประเทศกัมพูชา ปราสาทบันทายสรี อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมราฐไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร อยู่ใกล้กับแม่น้ำเสียมราฐในบริเวณที่เรียกว่า อิศวรปุระ หรือเมืองของพระอิศวร ปราสาทบันทายสรี เป็นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 1,000 ปีแต่ลวดลายก็ยังมีความคมชัด ดูมีชีวิตชีวากลมกลืนอย่างสมบูรณ์เหมือนกับพึ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ ปราสาทบันทายสรีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ยัชญวราหะสร้างเพื่ออุทิศถวายแด่พระอิศวรภายใต้พระนามว่า ตรีภูวนมเหศวร หรือ ผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม ปราสาทบันทายสรีแห่งนี้ก่อสร้างด้วยหินทรายสีชมพูที่มีคุณภาพดีที่สุด มีความแข็งแกร่งและทนทานที่สุด เป็นเทวสถานขนาดเล็ก แต่มีความงามทางด้านลวดลายเป็นเลิศ ศิลปะมีลักษณะพิเศษจนต้องจัดเป็นศิลปะสมัยหนึ่งโดยเฉพาะเลยทีเดียว

หากใครเคยไปปราสาทบันทายสรีแล้ว มองเผินๆก็จะเห็นปราสาทขนาดจิ๋วที่สร้างตามความเชื่อในศาสนาฮินดู แต่หากมองอย่างเพ่งพินิจ มองด้วยความใส่ใจก็จะเห็นปราสาทบันทายสรีที่มีความวิจิตรงดงาม โดยช่างชาวขอมได้แกะสลักลึกลงไปในเนื้อของหินอย่างละเอียด ทำให้ภาพของเทพ อสูร นางอัปสรา ยักษ์ และสัตว์ต่างๆ ดูอ่อนช้อยงดงาม ปัจจุบันปราสาทบันทายสรีแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตที่หากใครไปเยือนแล้วต้องเข้าไปเยี่ยมชมให้ได้

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Banteay_Srei

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^