นครวัด (Angkor Wat)

นครวัด (Angkor Wat)

อ้างอิง : th.wikipedia.org/wiki/นครวัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^