ตลาดซาจ๊ะห์ (Psar Chas Old Market)

ตลาดซาจ๊ะห์ (Psar Chas Old Market)

อ้างอิง : cambodia-hotels.com/siem-reap/shopping/siem-reap-old-market.htm

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^