วัดพนม (Wat Phnom)

วัดพนม (Wat Phnom)

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Wat_Phnom

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^