ตลาดซาทะไม (Central Market หรือ Phsar Thmei Market)

ตลาดซาทะไม (Central Market หรือ Phsar Thmei Market)

อ้างอิง : yourphnompenh.com/central-market-phsar-thmei

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^