ปราสาทบายน (Bayon)

ปราสาทบายน (Bayon)

อ้างอิง : cambodia-hotels.com/angkor-wat/bayon-temple.htm

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^