วิหารทองคำ ฮัรมัรดิร ซาฮิบ (Harmandir Sahib) หรือ พระสุวรรณวิหาร

วิหารทองคำ ฮัรมัรดิร ซาฮิบ (Harmandir Sahib) หรือ พระสุวรรณวิหาร

อ้างอิง : en.wikipedia.org/wiki/Golden_Temple

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^